Terug naar contactpagina

Samenwerkingsverbanden

Project kwetsbare ouderen - Huisartsenpraktijk de Schans

Het opstarten van een samenwerkingsverband met Huisartsenpraktijk de Schans was onderdeel van het afstudeerproject dat ik voor mijn master Chronische Ziekten heb uitgevoerd. Kwetsbare ouderen worden gescreend voordat zij worden doorverwezen naar een bepaalde zorgverlener, waardoor sneller duidelijk is waar het probleem ligt en hoe dit kan worden verminderd.

Opleidingsplaats stagiaires HvA

Studenten Oefentherapie Mensendieck van de Hogeschool van Amsterdam kunnen bij Mensendieck Praktijk Wormer stage lopen. Ben je derde- of vierdejaarsstudent en zoek je een stageplek voor twintig weken? Neem dan contact met mij op.