Tarieven


Tarieven en vergoedingen


Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten wordt oefentherapie 100% vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Oefentherapie wordt vanuit hetzelfde pakket vergoed als fysiotherapie. Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars(2024).


Heeft u een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisĀ­verzekering. Dit gaat dan elk jaar ten koste van uw eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Op de chronische lijst staan onder andere de ziekte van Parkinson en een CVA.


Mocht u niet of onvoldoende verzekerd zijn dan gelden de volgende tarieven(2024):


Behandeling in de praktijk - 38 euro

Behandeling aan huis  - 48 euro

Intake en onderzoek na verwijzing - 48 euro

Screening, intake en onderzoek bij directe toegang - 48 euro